admin2 Publish time 10-10-2014 21:21:21

กฏการใช้งานเว็บบอร์ด

<font size="4"><u><font color="Red"><b>กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไขในการใช้งาน Webboard โดยละเอียด&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></u></font><ul class="litype_1" type="1"><li><b>ห้ามเผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ</b></li><li><b> ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน</b></li><li><b>ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่</b></li><li><b> ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่</b></li><li><b> ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่</b></li><li><b> ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย</b></li><li><b>ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น</b></li><li><b> ห้ามเผยแพร่ข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม</b></li><li><b> ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่</b></li><li><b>ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ "webmaster", "web editor", "hostmaster", "postmaster", "admin", "member(s)", "customer / customer service" หรือคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username</b></li><li><b>สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้</b></li><li><b> ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า</b></li><li><b>ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า</b></li><li><b>ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ และความคิดเห็นใน Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</b></li><li><font color="Red"><b>ห้ามไม่ให้สมาชิกใช้กลโกงต่างๆ ในการได้มาซึ่ง แต้ม หรือ คะแนน รายการเหรียญ ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเว็บแห่งนี้ ซึ่งหากตรวจพบทางผู้ดูแลจะล๊อค IP ท่านทันทีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากเว็บนี้เป็นเว็บฟรีหากท่านทำรายการถูกต้องท่านก็จะได้สิทธิทันที ไม่จำเป็นต้องใช้กลโกง <br></b></font></li><li><b><font color="Red">การตอบหรือแสดงคำขอบคุณตามกระทู้ต่างให้ท่านตอบด้วยคำที่อ่านแล้วเข้าใจหากสมาชิกตอบกลับด้วยภาษาที่อ่านแล้วไม่ได้ใจความทางทีมงานจะตักเตือนท่านทันที และหากยังทำอีก USER ของท่านจะเข้าใช้งานไม่ได้อีกต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ</font></b></li><li><b><font color="Red"><font color="Black"><font color="DimGray">สมาชิก ทุกกลุ่ม ทุก User ที่มีแต้ม สิทธิ และ MB มาก ๆ สามารถ ขายหรือมอบ ให้กับท่านอื่นได้ โดยใช้ระบบการถ่ายโอนทางเว็บ จะหัก 20 % จากคะแนนที่ท่านถ่ายโอน&nbsp;&nbsp;</font></font></font></b></li><li><font color="Green">สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกที่ทำประโยชน์ให้กับทางเว็บ เช่น การช่วยตอบคำถาม ช่วยอัพไฟล์ ไบออส วงจร ตอบกลับเกี่ยวกับไฟล์ต่าง ๆ ที่ท่านนำไปใช้ และ อื่นๆ จะได้รับสิทธ VIP&nbsp;&nbsp;Free&nbsp;&nbsp;ข้อตกลงนี้ขึ่นอยู่กับผู้ดูแลระบบว่าสมควรแล้วหรือไม่<br></font><br></li></ul><font color="Yellow">*******************************************************************************************************************

TUMTIK Publish time 6-7-2017 11:45:42

รับทราบ

sukakom Publish time 14-8-2017 18:07:38

รับทราบครับ

ช่างแอ๊ด Publish time 24-8-2017 17:39:39

ทราบครับ

memet3 Publish time 12-12-2017 15:59:16

THANKS :)

tar_sx Publish time 31-12-2017 11:08:17

รับทราบครับ

tongve Publish time 15-3-2018 12:08:07


THANKS

tarathep Publish time 17-9-2018 18:37:24

Thank

lxlx4430 Publish time 20-11-2018 02:33:34


Thank you

elsoloonline Publish time 17-3-2019 01:34:30


รับทราบครับ
Pages: [1] 2
View full version: กฏการใช้งานเว็บบอร์ด